top of page

Om

Lederskab

Kim Hafjall, Kim Háfjall

Som en erfaren seniorleder med stor passion for mennesker har jeg haft forskelligartede stillinger som manager, økonomichef, forandringsleder, koncernfinansdirektør, CFO og CEO i forskellige typer virksomheder og lande. Denne globale erfaring har ikke kun givet mig en omfattende forståelse for udfordringerne og kompleksiteten i ledelse, men har også beriget min tilgang med en dyb kulturel bevidsthed. Disse stillinger har lært mig om de lederskabsevner, der kræves i forskellige typer ledelsespositioner, især i tværkulturelle sammenhænge, og hvordan man tilpasser sig, når man er uforberedt på en given udfordring.

Kulturel forståelse

Efter at have boet og arbejdet i Argentina, Storbritannien, Venezuela, Rumænien og Danmark og bestridt regionale og globale stillinger i en multinational virksomhed, hvor jeg har samarbejdet med over 80 nationaliteter, har jeg opnået en bred forståelse for forskelligartede kulturer. Denne eksponering har været afgørende for at forme mine effektive tværkulturelle ledelsesfærdigheder. Jeg har forstået, hvor vigtigt det er at anerkende og værdsætte kulturelle forskelle for effektiv ledelse og inklusion, og hvordan diversitet er en grundlæggende hjørnesten for succes for ledere og organisationer.

Kim Hafjall, Kim Háfjall

Forandring og transformation

Kim Hafjall, Kim Háfjall

Med omfattende erfaring i at lede forandring og transformation har jeg styret betydelige forretningstransformationer i forskelligartede kulturelle miljøer som Venezuela, Rumænien og Danmark. Disse erfaringer har givet mig en solid forståelse af, hvordan forandring påvirker mennesker, og hvorfor bevidst orkestrering af transformationer, med inddragelse af følsomhed over for kulturelle nuancer, er afgørende for at opnå succesfulde resultater. Når jeg reflekterer over min karriere, anerkender jeg udviklingen af min ledelsesbehændighed, især i tværkulturelle sammenhænge, og hvordan det har formet min succes i at møde og overvinde udfordringer.

Refleksion og selvbevidsthed

Jeg er et meget selvbevidst og reflekterende individ. Gennem hele mit liv har jeg fokuseret på at udvikle mig selv og andre, en rejse, der har været afgørende for at forme mine tværkulturelle ledelsesfærdigheder. Denne proces med selvopdagelse er afgørende ikke kun for personlig vækst, men også for at forstå ens egen kulturelle baggrund og fordomme, hvilket er et kritisk skridt i effektivt at lede og interagere i multikulturelle miljøer. I min bog "Vertikal Udvikling" diskuterer jeg, hvordan denne selvbevidsthed, kombineret med kvalificeret coaching og mentoring, har ført til konstruktive måder at lede og leve på, især i multikulturelle miljøer. Det har gjort mig i stand til at anerkende og adressere mine egne ubevidste fordomme og præferencer, hvilket har forbedret min evne til at navigere og overvinde specifikke ledelsesudfordringer og opnå enestående resultater.

Kim Hafjall, Kim Háfjall

Jeg har coachet, konsulteret og sparret med ledere, højpotentialer og teams i mere end ti år, før jeg "officielt" blev akademisk uddannet executive coach (Henley Business School) og akkrediteret coach af International Coaching Federation (ICF), hvor jeg tilslutter mig til deres etiske kodeks.

Udvikling af mennesker

I dag dedikerer jeg udelukkende min tid til udvikling af mennesker, et område, hvor mine globale erfaringer og forståelse af forskellige kulturer spiller en afgørende rolle. Da jeg er bevidst om, hvor meget andres støtte har påvirket min vækst, anerkender jeg den betydelige rolle, jeg kan spille i at fremme tværkulturel forståelse og vertikal udvikling hos andre. Ikke alle er heldige nok til at have mentorer, der udfordrer og vejleder dem på en kulturelt følsom måde. Jeg er forpligtet til at udfylde dette hul, drevet af min passion for udvikling af mennesker og min mission om at være en 'Vækstkatalysator og kulturel indsigtskonsulent' i en kulturelt mangfoldig verden.

Hafjall Consulting, der har sine rødder i omfattende personlig ekspertise og ledelseserfaring, støtter sig hovedsageligt på disse grundlæggende styrker for at levere sine tjenester. Når projekter dog kræver et bredere omfang af færdigheder eller yderligere ressourcer, trækkes på et strategisk netværk af partnere i ind- og udland med lignende internationalt udsyn. I sådanne tilfælde fungerer disse partnere under ledelse og orkestrering af Hafjall Consulting, hvilket effektivt gør dem til en integreret del af teamet. Denne ordning sikrer, at alle ydelser, uanset om de leveres direkte eller gennem partnere, overholder de samme høje standarder for kvalitet og ekspertise, som kunderne forventer. Inddragelsen af partnere er altid en omhyggeligt styret proces, hvor de integreres problemfrit i Hafjall Consultings drift, og sikrer en konsekvent og sammenhængende tilgang i alle kundeløsninger.

Partnerskaber

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Cand.polit., Københavns Universitet

 • Certified Executive Coach, Henley Business School

 • ICF akkrediteret coach

Vision / Mission / Værdier 

Med udgangspunkt i omfattende international erfaring, viden og færdigheder, er følgende vision, mission og værdier udformet for at vejlede og inspirere til succesfuldt lederskab i en multikulturel sammenhæng

shutterstock_686680501 Man and map.jpg

Vision

Forestil dig en verden, hvor ledelse trives gennem inklusivitet og effektivitet, formet af en dyb forståelse af forskelligartede kulturelle perspektiver og deres integration i organisatoriske strategier og ledelsespraksisser.

shutterstock_2264475839 hands.jpg

Mission

At bemyndige ledere og organisationer til at udvise excellence i et multikulturelt erhvervsmiljø, med fokus på at forbedre tværkulturel forståelse og ledelsesagilitet. Ved at omdanne udfordringer til vækstmuligheder, er missionen at drive indflydelsesrig forandring i en globalt forbundet verden.

shutterstock_2324940939 Handshake.jpg

Værdier

 • Inklusivitet: At omfavne forskelligartede kulturelle perspektiver i alle aspekter af ledelse.

 • Empati: At forstå og resonere med forskellige erfaringer globalt.

 • Tilpasningsevne: At navigere forandring i et dynamisk globalt landskab.

 • Samarbejde: At fremme teamwork inden for forskelligartede miljøer.

 • Integritet: At opretholde de højeste standarder i alle interaktioner.

 • Innovation: At bringe kreative løsninger til multikulturelle udfordringer.

 • Livslang læring: At støtte kontinuerlig vækst i kulturel intelligens.

 • Effekt: At stræbe efter at gøre en meningsfuld forskel i globalt lederskab.

bottom of page