top of page

Vertikal 
Udvikling

Gennem skriveprocessen indså jeg, at min kontinuerlige refleksion, evne til at lære fra fejl, nysgerrighed og beregnede risikotagninger var drivkræfterne bag min personlige og professionelle udvikling. Disse oplevelser, som er integrerede i 'vertikal udvikling,' blev forstærket af mine rige erfaringer med coaching og mentoring på tværs af forskellige kulturer. Denne bog er en invitation til dig om at lære af min rejse, finde inspiration og reflektere over dit eget liv og lederskabsrejse.

Bogen

"Vertikal Udvikling" er en unik blanding af biografi, ledelsesindsigt og personlig udvikling. Den dækker et afgørende årti af mit liv fra 35 til 45 år, hvor min karriere førte mig rundt omkring i verden fra Danmark til Argentina, Storbritannien, Venezuela, Rumænien og til sidst tilbage til Danmark. I roller som CEO, CFO, koncernfinansdirektør og forandringsleder navigerede jeg ikke kun gennem forskelligartede professionelle udfordringer, men fordybede mig også dybt i forskellige kulturer. Denne bog deler disse kulturelle lærdomme og vigtigheden af kulturel sensitivitet - en vital, ofte overset færdighed, der er grundlæggende for effektivt lederskab og personlig vækst.

Forandring

Del 1 dykker ned i temaet forandring, som jeg oplevede både personligt og professionelt. Forandring, ofte opfattet som en trussel, er en af livets få konstanter. Dette afsnit guider dig i forståelse og håndtering af de følelser og reaktioner, som forandring udløser, både i dig selv og andre, især i multikulturelle sammenhænge. Du vil lære om sammenhængen mellem at tage risici og håndtere forandring, baseret på mine egne erfaringer.

Kultur

Del 2 fokuserer på kulturel forståelse, specifikt adressering af forskellene i opfattet rigtig og forkert adfærd på tværs af forskellige lande. Ved at dele nøgleelementer af kulturel forståelse og opmærksomhed, sigter jeg mod at hjælpe dig med at navigere og undgå de kulturelle faldgruber, jeg stødte på, og berige din evne til at engagere dig i forskelligartede miljøer.

Transformation

Del 3 handler om transformation, både i professionelle og personlige kontekster. Den dækker de nødvendige tilpasninger til nye og ukendte miljøer, herunder tværkulturelle miljøer, og kompleksiteten ved at orkestrere organisatoriske ændringer for forretningsmæssig overlevelse og succes.

Lederskab

Del 4 reflekterer over lederskab, med vægt på vigtigheden af ledelsesbehændighed i en mangfoldig verden. Forståelse af vertikal udvikling og dens forskellige udviklingstrin kan være en stor hjælp for at identificere og prioritere dine vækstområder. Dette afsnit vil hjælpe dig med at værdsætte forskellene i ledelsesevner og begrænsninger, hvilket muliggør, at du kan lede mere effektivt og bevidst.

Formål i livet

Endelig er del 5 min personlige refleksion over at opdage mit sande formål i livet gennem forståelse af mine kerneværdier. Den understreger vigtigheden af løbende refleksion og modet til at søge det ukendte. Min personlige historie illustrerer behovet for at stille dybe spørgsmål til sig selv, og tilbyder vejledning til dig om at overveje dit eget livs formål og retning.

Skærmbillede 2022-06-21 kl. 12.39.13.png
Skærmbillede 2022-05-07 kl. 15.04.47.tiff
bottom of page