top of page
  • Forfatters billedeKim Hafjall

Vertikal udvikling – De tidlige stadier

Opdateret: 4. apr. 2023

I udvikling af menneskers kan der skelnes mellem horisontal og vertikal udvikling. Den første udvider vores færdigheder, mens den sidste uddyber vores kapaciteter. Gennem livet udvikler vi begge dele.Horisontal Udvikling

Horisontal udvikling refererer til den udvikling, du gennemgår ved at lære nye ting. Fra barndommen udvikler vi nye færdigheder. Fra tidlige dage gennem vores forældre, andre voksne og via skoler. Senere gennem forskellige skoler, uddannelsesretninger og andre fagfolk. Når vi begynder at arbejde, fortsætter de fleste virksomheder med at investere i deres medarbejderes udvikling. Ofte med mest fokus på horisontal udvikling – opbygning af mere håndgribelige kompetencer. Det være sig i form af kurser, opskalering af kvalifikationer eller læring af nye systemer og teknikker. Det hjælper alt sammen den enkelte til at blive bredere i deres kompetencer. Det lærer os værdifulde færdigheder, der er nødvendige for at udføre vores job effektivt og har ofte positive afsmittende effekter på, hvordan vi ellers håndterer vores liv.


Vertikal Udvikling

Vi udvikler os også vertikalt gennem hele vores liv. Fra tidligt af gennemgår vi forskellige udviklingsstadier. Gradvist øger vi vores forståelse af os selv, begynder at observere andre og begynder langsomt at forstå vores styrker. Ligeledes må vi acceptere, at vi ikke er perfekte, og at der stadig er plads til yderligere udvikling. Vertikal udvikling fokuserer således på de forskellige kapaciteter, der opbygges inde i os selv, mens vi vokser. Ny kapacitet bygger på kapacitet udviklet i tidligere stadier. Nogle typer horisontal udvikling kan også stimulere vores vertikale udvikling.


Forskellige forfattere som Wilber, Kegan, Torbert, Joiners & Josephs har undersøgt, hvordan disse kapaciteter udspiller sig i ledelse i forskellige situationer og har skabt dette ledelsesudviklingsrammeværk baseret på det. Et rammeværk, der beskriver, hvilke kapaciteter der er til rådighed på de forskellige ledelsesstadier. Et "Hvor er jeg nu?" og "Hvilke nye kapaciteter kan jeg forvente at udvikle, hvis jeg fortsætter med at vokse vertikalt?" rammeværk.


De navngiver nogle af de sekventielle ledelsesstadier forskelligt og varierer noget i antallet af stadier, de mener, der er. Men overordnet deler de deres forståelse af stadierne. De opererer med ni personlige udviklingsstadier: præ-konventionelle, tre konventionelle og tre post-konventionelle. Stadienavne afspejle i høj grad, hvad der kendetegner hver enkelt gruppe(stadie). Jeg vil referere til stadierne, som de er "navngivet" (på engelsk) i Joiner & Josephs 2007/Rooke & Torbert 2005 for de konventionelle og post-konventionelle stadier (se figuren nedenfor).

Du kan se det som en trappe, hvor du gradvist bestiger et ny stadie, efterhånden som du får en bedre forståelse af dig selv og andre – og dine kapaciteter modnes og udvides. At nå et højere stadie betyder ikke, at du nødvendigvis altid opererer på dette. Faktisk opererer du ofte på det mere robuste stadie nedenfor i starten. Efterhånden som du vokser dig stærkere i det nye højere stadie – bliver det her du primært opererer. Det betyder ikke, at du bliver gladere, og det forudsiger heller ikke, hvordan du vil agere. Det giver dog nogle meget gode pejlemærker og tips om de kvaliteter og typer af lederevner, du måtte have udviklet som leder. Uanset hvilket stadie du er nået til, vil der være dage og situationer, hvor du opererer på tidligere stadier. Du kan være træt eller på andre måder ikke præstere efter dine bedste evner. Stadier er ikke intelligensdrevet – men refererer til de kapaciteter, du ville have udviklet som person på hvert trin. Da kapaciteterne på hvert trin bygger på tidligere kapaciteter – kan du ikke springe trin over.


Præ-konventionelle Stadier

Explorer dækker det tidligste stadie af livet – tænk på en baby, der udforsker alt omkring dem. Det er stadiet, hvor bevidsthed og nysgerrighed vækkes. Vi kravler rundt og griber ting – vi undersøger og lærer.


Entusiast/Impulsive er næste niveau. Det dækker typisk de tidlige barndomsår (2-7 år). I denne fase indser du, at du ikke er som alle andre – men unik. Jeg, mig og mine er godt brugte og "egen vilje" dukker op. En forståelse af tidsdimensionen, fortid, nutid og fremtid, udvikles, men man kan stadig ikke helt skelne mellem fantasi og virkelighed.


Operator/Opportunist-stadiet nås typisk i løbet af skoleårene. Begrænset opmærksomhed på ens følelser, sort-hvid-tænkning og korte tidshorisonter med fokus på umiddelbare behov karakteriserer dette stadie. Operators/Opportunists tager sjældent skylden for situationer. Der kan nu skelnes mellem fantasi og virkelighed.


Konventionelle Stadier

Conformer/Diplomat-stadiet opstår typisk i teenageårene. Conformers/Diplomats arbejder hårdt for at undgå misbilligelse fra de grupper, de identificerer sig med og ønsker at tilhøre. I dette stadie trives en "os og dem"-tankegang. Stabilitet og det velkendte foretrækkes. Conformers/Diplomats er typisk behagelige at hænge ud med, så længe man kommer fra samme gruppe. De forstår, at andre mennesker kan se ting anderledes, end de gør – alligevel falder det dem ikke ind, at andre kan se dem anderledes, end de selv ser.


De fleste mennesker bevæger sig gennem de præ-konventionelle stadier gennem deres barndom og udvikler sig til de konventionelle stadier i teenageårene – nogle få vil ikke.


Du kan f.eks. finde voksne, der stadig opererer på Operator-/Opportunist-stadiet. Oftest i form af mennesker med narcissistiske træk og et udpræget 'alt handler om mig'-syn. Hvis du tør være uenig med en voksen Operator/Opportunist, er du fjenden. De er lukket for feedback (du tager fejl i din observation af mig). De føler lidt anger for at stjæle ideer og give andre skylden. Nogle få formår at klatre til meget høje virksomheds og politiske positioner. I dag med mere fokus på udvikling af mennesker, er der færre og færre, der når ledende stillinger i større virksomheder og organisationer. Heldigvis udvikler de fleste sig til de konventionelle stadier.


Voksne Conformers/Diplomats trives i faggrupper blandt ligesindede. De ser meget af verden fra den gruppe, de identificerer og interagerer med. Det betyder, at de modtager begrænset input og stimuli fra eksterne grupper, hvilket har en tendens til at begrænse deres perspektiv og tilgange til situationer i livet. Da de fleste mennesker, de ser, vil have de samme synspunkter som dem - må andre mennesker per definition tage fejl. Det kan være mere end udfordrende at diskutere med en voksen Conformer/Diplomat. Det betyder også, at tunnelblindhed er meget almindelig på dette stadium. Conformers/Diplomats er meget risikomodvillige og trives bedst i regelbaserede job. Mange vil stadig tro, at andre ser dem, som de ser sig selv. Det er derfor ikke usædvanligt; de forsøger at skabe billedet af deres liv, som de ønsker, at andre skal se dem. Perception er virkelig "virkeligheden" for Conformers/Diplomats.


De Næste Ledelsesstadier

De efterfølgende to heroiske/konventionelle stadier og de sidste tre postheroiske/postkonventionelle stadier er navngivet; Expert, Achiever, Catalyst/ Individualist, Co-creator/Strategist og Synergist/Alchemyst. Da det er her, du finder de fleste managers og ledere får hvert stadie sit blogindlæg i løbet af de følgende fem uger, da det ikke ville give dem retfærdighed at forsøge at dække dem i én. Denne serie afsluttes med et blogindlæg om, hvordan du aktivt kan udvikle dig selv vertikalt, og hvorfor coaching er en effektiv tilgang til at accelerere din vertikale udvikling.


I næste blog post følger vi Expert lederen, Peter, på arbejde og afdækker nogle af de kapaciteter og begrænsnigner der kendetegner dette leder stadie. Hvis du allerede nu vil høre mere om vertikal udvikling, kan du se forrige blogindlæg med et Youtube-interview omkring emnet.

Yderligere læsning

- Joiner, B & Josephs, S. 2007. Leadership Agility – Five Levels of Mastery for Anticipating and Initiating Change. John Wiley & Sons, Inc.

- Rooke, D. & Torbert. W. 2005. Seven Transformations of Leadership. Harvard BusinessReview.

10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Breaking Down Stereotypes in Cross Cultural Leadership

Vær med til at tackle det kritiske spørgsmål om stereotyper i 'Breaking Down Stereotypes in Cross-Cultural Leadership'. Denne video kaster lys over den skadelige virkning af stereotypisering i globalt

コメント


bottom of page