top of page
  • Forfatters billedekimhafjall

Vertikal Udviklingstilgange

Opdateret: 21. okt. 2022

At udvikle færdigheder tager tid. Der er en væsentlig forskel mellem at lære og anvende en færdighed i horisontal versus vertikal udvikling.


Horizontal Udvikling

Horisontal udvikling refererer til den udvikling, du får ved at lære nye ting. Fra barndommen udvikler du nye færdigheder. Fra tidlige dage gennem forældre, andre voksne og daginstitutioner. Senere gennem forskellige skoler, uddannelsesretninger og andre fagfolk. Når du starter en professionel karriere, fortsætter de fleste virksomheder med at investere i medarbejderudvikling. Ofte med mest fokus på horisontal udvikling – mere håndgribelige kompetencer. Det være sig i form af kurser, opskalering af kvalifikationer eller brug af nye systemer og teknikker. Det hjælper alt sammen den enkelte til at blive bredere i deres kompetencer. Det lærer værdifulde færdigheder, der er nødvendige for at udføre jobs effektivt, og har ofte positive afsmittende effekter på, hvordan du styrer dit liv.


Vertikal Udvikling

Du udvikler dig også vertikalt gennem dit liv. Fra tidligt af gennemgår du forskellige udviklingsstadier. Gradvist øger du din forståelse af dig selv, begynder at observere andre og begynder langsomt at forstå dine styrker. Ligeledes må du acceptere, at du ikke er perfekt, og at der stadig er plads til videre udvikling. Således fokuserer vertikal udvikling på de forskellige kapaciteter, der bygges inde i dig selv, mens du vokser. Ny kapacitet bygger på kapaciteter udviklet i tidligere faser.Når du udvikler dig vertikalt, "tilføjer" du enten en ny måde at tænke, gribe an og gøre tingene på eller styrke en eksisterende, der ikke er så stærk. Du er derfor nødt til at "erstatte" en given "foretrukken" tilgang til at løse specifikke typer udfordringer med en ny eller blive mere komfortabel i en given tilgang, du ikke mestrer så godt endnu. Det betyder, at du nu har flere måder at gribe udfordringer an på eller får en ny foretrukken måde at gribe dem an på. Ændring af menneskelig adfærd er langsom og kræver meget fokus – det tager tid. Menneskelig adfærd er ofte drevet af vores underbevidsthed, som primært trækker på vaner. På den måde holder din hjerne energiforbruget på et minimum, og du kan argumentere for, at din hjerne er doven og vælger den mindst krævende tilgang. Det kræver langt mere af hjernen at gøre noget nyt. Prøv at børste dine tænder med den modsatte hånd, som du normalt bruger! Den første gang skal du koncentrere dig og tænke over hver eneste bevægelse. Fortsætter du i 30 dage, bliver det efterhånden en ny vane, og du kan nu børste tænder med begge hænder. Hvilken tror du, du vil bruge – hvis du ikke bevidst tænker på det på dag 31?


Lederevner og kapaciteter

Forestil dig, at du arbejder solidt på Expert stadiet. Lad os antage, at du finder det udfordrende at give feedback til andre. Det kan der være mange årsager til. Måske det kan føres tilbage til din barndom eller teenageår, hvor du muligvis har haft ubehagelige oplevelser med dette; dermed har du fundet måder at undgå at give feedback (eller modtage den). Hver gang du har brug for det, falder du automatisk tilbage til at undgå det. Du vil hellere acceptere en bestemt adfærd sammenlignet med at skulle konfrontere en person. Eller fortælle dig selv, at det ikke er dit problem; dermed behøver du ikke se personen i øjnene, eller at en anden skal gøre det (som at spørge din HR-forretningspartner eller kollega/leder). Antag, at du nu ønsker at opbygge kapaciteten til at give feedback (inklusive negative). I så fald skal du omkode din hjerne til "Jeg kan gøre det her" og udvikle vellykkede måder at berolige dig på; hvormed kan du opbygge solide kapaciteter med dette.


En tilgang, når du vil blive bedre til at give feedback, kan være følgende. Først "observerer" du det emne, du ønsker at tage fat på. Din selvbevidsthed vil hjælpe dig med at afdække den underliggende adfærd og årsagen til adfærden. Det næste er at analysere. Måske er det mangel på selvtillid, frygt for modtagerens reaktion eller et ønske om at behage, der får dig til at føle dig utilpas. Når du har rodfæstet dette, hvad vil du så gøre ved det? Læg en "strategi". Måske kunne du sætte et mål om at give feedback til tre personer i løbet af den næste måned. Måske spiller du rollespil med en ven, før du nærmer dig den første person. Og til sidst eksekverer du din strategi (at tage handlinger). Endelig, og vigtigst af alt, starter løkken igen. Du observerer og vurderer resultatet af dine handlinger – hvad gik godt, og hvad bør du gøre anderledes næste gang. Du sætter et nyt mål, der bygger på din læring og skaber en ny strategi. Det er en cyklus, der vertikalt vil udvikle dig ved gentagne iterationer (se figur).


Expert til Achiever eksempel

Fremgangsmåden er lidt anderledes, når du skal bevæge dig op og operere på et højere vertikalt stadie. I stedet for at forbedre en eksisterende færdighed eller kapacitet, skal du lære en ny. Lad os antage, at du stadig arbejder solidt på Expert stadiet. Din tilgang er meget opgaveorienteret. Du leder et team på fem og ser mest din lederrolle som at hjælpe medarbejderne til at blive bedre til at løse deres opgaver. Du henvender dig derfor til teammedlemmer med feedback på deres faglige opgaver og påpeger, hvordan de kan forbedre sig. Antag, at du ønsker at udvikle en anden tilgang til ledelse, som at coache og udvikle teammedlemmerne til at blive mere selvbevidste og vokse som medarbejdere. I så fald skal du fokusere på dem som personer, deres adfærd og mindre på deres opgaver. Du er nødt til at anvende en ny måde at engagere dig i dit team på og omkode din hjerne til at prøve nye tilgange, der fokuserer på coaching og give feedback på deres adfærd og praksis. Du har nu været vant til kun at koncentrere dig om deres opgaver, og hvordan de kan forbedres, så det er en udfordring bare at observere mennesker med en anden linse.


Foretag den rigtige afvejning af, hvornår du skal fokusere på den opgave, de arbejder med, eller deres personlige udvikling. At anvende den samme strategi med at observere-analysere-strategisere-tage handlinger kan hjælpe med at løfte dig. Det kræver dog meget indledningsvist at ændre fokus; i starten kan det føles ubehageligt at prøve nye måder, du ikke kender. Dine omgivelser kan også blive forundret over din nye tilgang. Men det er altafgørende, at du nu vælger den nye tilgang så ofte som muligt; hvormed det bliver din foretrukne.

Achiever til Catalyst eksempel

Et andet eksempel kan være, at du ønsker at udvikle dig vertikalt fra Achiever- til Catalyst-stadiet og styrke din interessentforståelse. En effektiv måde at gøre dette på er ved at styrke din selvbevidsthed til et niveau, hvor du kan begynde at se billedet af dig selv som blot et billede. Det er ikke sandheden. Det er ikke dig. Denne forståelse vil hjælpe dig til at bedre acceptere dine svage sider og ændre hvordan du ser andre. En øvelse er at forstå dig selv bedre. Bliv bevidst om, hvordan din opvækst, barndom, socioøkonomiske klasse og nationale kultur influerer dine overbevisninger og værdier, hvordan det hele farver din opfattelse indtil videre og gør din vurdering og syn på tingene meget subjektiv. Efterhånden som du ser mere på, hvordan dette har farvet dig indtil videre, begynder du at udvikle en evne til at forstå perspektiver, der er forskellige fra dine, dybere. Din evne til at reflektere er afgørende i denne rejse. Gradvist bliver din empati dybere, og du vil begynde at forestille dig, hvordan det må være at "være" en anden (ikke kun forestil dig deres følelser og tanker, men også føle det indeni). Denne rejse kan til tider være ubehagelig, da den kræver, at du kommer overens med dit "rigtige" dig. Det vil også hjælpe dig med at forstå, at andre (interessenter) også er farvede, og din tilgang til dem bliver mere afrundet, da du nu bedre forstår, hvor de kommer fra. Din evne til at engagere og arbejde med interessenter forbedres, efterhånden som du udvikler dig.

Støtte i udviklingen

Mentorer, kolleger, venner eller familie (især hvis de arbejder på højere vertikale stadier) kan hjælpe dig med at identificere de mest vitale områder at arbejde på først. En executive coach kan nogle gange være mere behjælpelig med at accelerere den vertikale udvikling. Da coachen ikke vil have nogen personlige relationer til den coachede, giver det et neutralt rum for en person til at udforske nye måder at gøre tingene på og blive mere bevidst om begrænsninger og andre faktorer, der forhindrer personen i at udvikle sig. At tale om dine synspunkter og opfattelser med en ikke-dømmende coach kan være lettere end med en ven eller et familiemedlem. En executive coach kan derefter spille tilbage; det, du forklarer, er sandheden for dig – og på den måde hjælpe dig med at indse, hvordan du kan være drevet af ubevidste overbevisninger og tanker, der ikke er forankret i virkeligheden, men i din underbevidsthed. Derudover er coachingteknikker et effektivt værktøj til at hjælpe folk med at skabe nye måder at tackle udfordringer på. Løsningen er udviklet af coachede og dermed mere egnet til personen end de råd eller vejledning, som ofte gives af en kollega, ven eller familie - leveret med de bedste intentioner.


Et sidste råd. Arbejd ikke med for mange mål på samme tid. Når du gør det, vil du højst sandsynligt ikke vinde noget. Fokus på en eller to kapaciteter gør dig mere tilbøjelig til at lykkes.

 

Er du interesseret i at diskutere, hvordan du kan udvikle dig vertikalt?

Kontakt mig i dag for en hurtig og uformel snak. Du har intet at tabe - denne er på mig. Det starter med det enkleste – en meningsfuld samtale.

 

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page