top of page

One Session

Price

Please contact to learn more

Duration

1 Session

About the Package


A Coaching Session: Discover the Impact of Tailored Coaching


"A Coaching Session" is designed for those who are new to coaching or have a specific issue they wish to explore in a focused, one-on-one setting. This session is an excellent opportunity to experience firsthand the benefits of coaching and to gauge its suitability for your personal and professional development needs.


Versatile and Targeted Approach

Whether you're curious about how coaching can enhance your leadership skills, improve your cultural awareness, or address a particular challenge, this session provides a snapshot of the potential transformative impact coaching can offer. It’s ideal for those who value the flexibility and focus of a single session to address specific topics, including cross-cultural communication or leadership challenges.


An Opportunity to Explore and Expand

This session is not only a chance to experience the effectiveness of coaching but also an opportunity to explore the possibility of a more extended engagement. Should you find the session valuable and decide to commit to a larger programme, the cost of this individual session will be credited towards the price of the chosen package, ensuring a seamless transition to continued development.


Flexible and Insightful

Each coaching session, lasting between 60-90 minutes, is designed to provide meaningful insights and actionable strategies tailored to your unique situation. Whether you're tackling leadership issues, navigating cultural differences, or seeking to enhance your overall professional performance, "A Coaching Session" offers a concentrated space to focus on your immediate needs and consider the path forward.


En coaching session: Oplev virkningen af skræddersyet coaching


"En coaching session" er designet til dem, der er nye inden for coaching, eller som har et specifikt problem, de ønsker at udforske i en fokuseret, en-til-en samtale. Denne session er en fremragende mulighed for at opleve fordelene ved coaching på egen hånd og vurdere dets egnethed til dine personlige og professionelle udviklingsbehov.


Alsidsig og målrettet tilgang

Uanset om du er nysgerrig efter, hvordan coaching kan forbedre dine ledelsesfærdigheder, øge din kulturelle bevidsthed, eller adressere en specifik udfordring, giver denne session et øjebliksbillede af det potentielt transformative indflydelse, som coaching kan tilbyde. Det er ideelt for dem, der værdsætter fleksibiliteten og fokuset i en enkelt session for at adressere specifikke emner, herunder tværkulturel kommunikation eller ledelsesudfordringer.


En mulighed for at udforske og udvide

Denne session er ikke kun en chance for at opleve effektiviteten af coaching, men også en mulighed for at udforske muligheden for et længere engagement. Skulle du finde sessionen værdifuld og beslutter at forpligte dig til et længere forløb, vil omkostningerne ved denne individuelle session blive krediteret mod prisen på det valgte forløb, hvilket sikrer en problemfri overgang til fortsat udvikling.


Fleksibel og indsigtsfuld

Hver coaching session, der varer mellem 60-90 minutter, er designet til at give meningsfulde indsigter og handlingsorienterede strategier tilpasset din unikke situation. Uanset om du tackler ledelsesproblemer, navigerer i kulturelle forskelle, eller søger at forbedre din samlede professionelle præstation, tilbyder "En Coaching Session" et koncentreret rum til at fokusere på dine umiddelbare behov og overveje vejen frem.

Your Coach

bottom of page